Bine-ai venit Isus!

Star-2

Căci un Copil ni s­-a născut, un Fiu ni s­-a dat, şi domnia va fi pe umerii Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii”. (Isaia 9:6)
Aceste cuvinte prevestite de proorocul Isaia s-­au împlinit ad litteram.
Isus, născut într­-un context iudaic, trăind și propovăduind neprihănirea prin credință și nu aceea care se capătă prin faptele Legii, se bucură de o recoltă bogată pe pământ, deoarece mulțimi de oameni, de-­a lungul secolelor și până astăzi au acceptat și acceptă frumusețea lucrării Lui în viețile lor.
Oameni din diferite clase sociale, săraci sau bogați, situați pe diferite continente ale pământului experimentează la modul cel mai înalt iubirea adevărată și absolută care vine de la Dumnezeu prin persoana Fiului său prețios Isus.
Limbajul dragostei Lui este același pentru orice ființă umană de pe pământ.
Lupta oamenilor după falsa fericire ia sfârșit când Îl întâlnesc într­-un mod personal pe Împăratul lor, iar neliniștea, teama de necunoscut, depresiile o iau la fugă din sufletele lor la contactul cu Divinitatea.
Isus este persoana care merită toată reverența noastră. Statutul Lui nu a fost vreodată discreditat. Atitudinea Lui de smerenie, evidențiată prin încingerea cu ștergarul și spălarea picioarelor ucenicilor Săi, ar trebui să ne motiveze suficient de mult, astfel încât să ne implicăm în viețile oamenilor pentru a le oferi suportul de care aceștia au nevoie.
Ce înseamnă Isus pentru tine?
Trebuie să accepți astăzi realitatea faptului că nu poți face nimic fără El. Nu poți fi mântuit prin propriile forțe, nu poți să te raportezi la El cu superficialitate rostindu­-I numele doar într­-un mod sporadic și în continuare să insiști cu bălăcirea în mocirla compromisului tău.
El dorește ca întreaga ta ființă, în toată complexitatea ei, să Îi aparțină. Este interesat să aibă o relație cu tine și să fie una autentică, care să te determine să te ridici și să lupți împotriva păcatului. Cum vei răspunde acestei provocări?
Sufletul tău își va găsi leacul doar în Isus, cadoul trimis de Dumnezeu special pentru tine. Acceptă acum acest dar minunat!

Copyright Melania Leinfellner

Lasă un răspuns

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s