Tu și Isus

images
În articolul anterior am scris câteva adevăruri despre cine este Isus, despre caracterul Lui, despre lucrarea Lui pe pământ.
Dacă Isus nu este Domnul și Mântuitorul tău personal, te sfătuiesc să Îl primești în inima ta, chiar acum!
Amintește-ți că Dumnezeu te iubește: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. (Ioan 3:16)
– Crede în Domnul Isus: “Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit”. (Romani 10:9)
“Cine crede în Fiul, are viață veșnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viață, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el”. (Ioan 3:36)
“Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși”. (Marcu 16:17,18)
– Încheie un legământ cu El. Botează-te! “Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit”. (Marcu 16:16)
– Iubește-L pe Isus: “Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele”. (Ioan 14:15)
Drept răspuns, Isus i-a zis: “Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, și vom locui împreună cu el”. (Ioan 14:23)
– Slujește-L pe Isus: “Dacă îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti”. (Ioan 12:26)
– Dăi cinste lui Isus: “pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis”. (Ioan 5:23)
– Rămâi în Isus: “Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă; apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da”. (Ioan 15:5,6,7)
– Rămâi în dragostea Lui: “Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea”. (Ioan 15:9)
– Nu-L nesocoti pe Isus: “Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, “. (Ioan 12:48)
– Cinstește-L pe Isus: “Dați cinste Fiului, ca să nu se mânie, și să nu pieriți pe calea voastră, “. (Psalmul 2:12)
– Vorbește tuturor despre Isus.
Apoi le-a zis: “Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură”. (Marcu 16:15)
“De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”. (Matei 10:32)
– Nu te rușina de Domnul Isus: “Pentru că de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul Omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri”. (Marcu 8:38)
– Vei fi prigonit din cauza lui Isus: “Ferice va fi de voi, când din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii, care au fost înainte de voi”. (Matei 5:11,12)
– Isus, să trăiască în tine: “Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine”. (Galateni 2:20)
– Sfințește-te: “Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: “Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”. Și dacă chemați ca Tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre; căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană”. (1 Petru 1:15,16,17,18,19)
Isus va reveni: “Și iată Eu vin curând”. (Apocalipsa 22:7 (a) )
Ești tu gata?
Melania L.

Advertisements

4 thoughts on “Tu și Isus

Lasă un răspuns

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s