Isus este Cel de care ai nevoie!

“Jesus is all I need” sunt versurile unui cântec  pe care le-am auzit ieri dimineața de la soțul meu. Cuvinte tare adevărate!
Dacă până acum nu ai ajuns la concluzia că tot ce ai nevoie este Isus, îți sugerez să citești tot articolul.
Hai să vedem ce ne spune Biblia despre Isus, cine este El, care a fost scopul venirii Lui în lume, dacă este suficient pentru mântuirea noastră sau nu și cui trebuie să ne închinăm?
– Isus este Dumnezeu: “La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu”. (Ioan 1:1)
“Și Cuvântul s-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”. (Ioan 1:14)
“Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umerii Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6)
– Isus este Mântuitorul nostru: “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți”. (Faptele Apostolilor 4:12)
– Isus este Calea.
Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14:6
– Isus este Mijlocitor: “De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.
Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, și înălțat mai presus de ceruri” (Evrei 7:25,26)
– Isus apa vieții: “În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare, și a strigat: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura”. (Ioan 7:37,38)
– Isus, pâinea vieții.
Isus le-a zis: “Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine, nu va înseta niciodată”. (Ioan 6:35)
– Isus, Ușa: “Eu sunt Ușa. Dacă intra cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși, și va găsi pășune.” (Ioan 10:9)
– Isus Domnul și Învățătorul: “Voi Mă numiți “Învățătorul și Domnul”, și bine ziceți căci sunt. Deci dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori sa va spălați picioarele unii altora”. (Ioan 13:13,14)
– Isus dătătorul păcii: “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. (Ioan 14:27)
– Isus, iubire: “Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum V-am iubit Eu”. (Ioan 15:12)
– Isus, Păstorul cel bun: “Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi”. (Ioan 10:11)
– Isus, prietenul tău: “Voi sunteți prietenii Mei, daca faceti ce va poruncesc Eu”. (Ioan 15:14)
– Isus lumina lumii.
Isus le-a vorbit din nou și le-a zis: “Eu sunt lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”. (Ioan 8:12)
– Isus a murit și a înviat.
Petru a zis: “Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți; pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu la înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru ca nu era cu putință să fie ținut de ea”. (Faptele Apostolilor 2:22, 23, 24)
– Isus, fără păcat: “Groapa Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nici o nelegiuire și nu se găsise nici un vicleșug în gura Lui”. (Isaia 53:9)
– Isus este învierea și viața.
Isus i-a zis: “Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25,26)
– Isus, s-a dus să pregătească un loc în cer pentru toți cei ce sunt ai Lui: “În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi”. (Ioan 14:2,3).
Acum îți pun o întrebare. Îi aparții lui Isus?
Ce înseamnă El pentru tine?
Este El iubitul inimii tale?
Ți-a scris deja numele în cartea Lui?
Îi dai tu cinstea care I se cuvine?
Închei acest articol spunând: “A Celui ce șade pe scaunul de domnie, și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!” Apocalipsa 5:13 (b) Amin!
Melania L.

Lasă un răspuns

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s