Isaia 40:21-30

MelaLinesTransparent

Nu ştiţi? N’aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gîndit niciodată la întemeierea pământului?“  El şade deasupra cercului pământului şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voivozi şi face o nimica din judecătorii pământului.  De abia sunt sădiţi, de abia sunt semănaţi, de abia li s’a înrădăcinat tulpina în pământ: şi El suflă peste ei, de se usucă şi un vîrtej îi ia ca pe nişte paie.
,,Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?“ zice Cel Sfînt. ,,Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.”
,,Pentruce zici tu, Iacove, pentruce zici tu, Israele: “Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc”Isaia 40:21-31

MelaLinesTransparent

2 thoughts on “Isaia 40:21-30

Lasă un răspuns

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s